ระบบเว็บบอร์ด เพื่อการศึกษาเท่านั้น
 
บ้านช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดแบ่งตามจังหวัดในประเทศไทย

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Hack Smith
เด็กอัจฉริยะ
avatar

จำนวนข้อความ จำนวนข้อความ : 95
วันเข้าร่วม : 08/05/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : NBK HOME PALK @ SAKON NAKHON
ห้อง : ADVANCED DIPLOMA 2

ตั้งหัวข้อเรื่อง: รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดแบ่งตามจังหวัดในประเทศไทย   Sat Aug 07, 2010 8:17 am

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แผนชั้นเรียน 12-12-12-/15-15-15 จำนวนนักเรียน 3,823 คน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แผนชั้นเรียน 11-11-11/15-15-16 จำนวนนักเรียน 3,793 คน
จังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แผนชั้นเรียน 10-10-10/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,923 คน
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แผนชั้นเรียน 12-12-12/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,416 คน
จังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แผนชั้นเรียน 13-13-13/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,763 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนชั้นเรียน 7-6-7/10-11-10 จำนวนนักเรียน 1,712 คน
จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แผนชั้นเรียน 17-17-17/14-14-14 จำนวนนักเรียน 4,888 คน
จังหวัดลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แผนชั้นเรียน 13-13-12/13-13-13 จำนวนนักเรียน 3,840 คน
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนชั้นเรียน 10-10-10/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,761 คน
[แก้] ภาคกลาง
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แผนชั้นเรียน 10-10-10/11-11-11 จำนวนนักเรียน 2,742 คน
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท แผนชั้นเรียน 12-12-12/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,997 คน
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แผนชั้นเรียน 10-10-10/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,912 คน
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แผนชั้นเรียน 16-16-16/14-14-14 จำนวนนักเรียน 4,065 คน
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แผนชั้นเรียน 14-14-14/15-14-14 จำนวนนักเรียน 4,188 คน
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แผนชั้นเรียน 15-15-15/15-15-15 จำนวนนักเรียน 4,337 คน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แผนชั้นเรียน 15-14-14/10-10-10 จำนวนนักเรียน 3,696 คน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนชั้นเรียน 17-15-15/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,839 คน
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แผนชั้นเรียน 10-10-10/10-9-10 จำนวนนักเรียน 2,613 คน
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แผนชั้นเรียน 11-11-11/12/12/12 จำนวนนักเรียน 3,331 คน
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนชั้นเรียน 10-10-9/12-12-12จำนวนนักเรียน 2,763 คน
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แผนชั้นเรียน 0-0-0/26-26-26 จำนวนนักเรียน 3,302 คน
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แผนชั้นเรียน 15-15-15/14-14-14 จำนวนนักเรียน 3,998 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม แผนชั้นเรียน 12-12-12/8-8-8 จำนวนนักเรียน 2,681 คน
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แผนชั้นเรียน 14-13-13/11-10-9 จำนวนนักเรียน 3,179 คน
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แผนชั้นเรียน 14-14-14/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,684 คน
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แผนชั้นเรียน 14-14-14/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,771 คน
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แผนชั้นเรียน 12-12-12/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,995 คน
จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แผนชั้นเรียน 12-12-12/12-12-12 จำนวนนักเรียน 2,982 คน
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แผนชั้นเรียน 16-15-16/12-11-10 จำนวนนักเรียน 3,091 คน
จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี แผนชั้นเรียน 10-8-8/8-8-8 จำนวนนักเรียน 2,046 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนชั้นเรียน 15-16-16/17-15-12 จำนวนนักเรียน 4,411 คน
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แผนชั้นเรียน 14-13-13/19-19-19 จำนวนนักเรียน 4,539 คน
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนชั้นเรียน 12-14-14/12-15-15 จำนวนนักเรียน 3,772 คน
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม แผนชั้นเรียน 10-8-8/10-10-8 จำนวนนักเรียน 2,170 คน
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แผนชั้นเรียน 16-15-15/16-16-16 จำนวนนักเรียน 4,597 คน
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แผนชั้นเรียน 12-12-12/14-14-14 จำนวนนักเรียน 4,751 คน
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แผนชั้นเรียน 14-10-10/14-13-13 จำนวนนักเรียน 3,340 คน
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แผนชั้นเรียน 10-8-8/10-10-8 จำนวนนักเรียน 2,170 คน
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แผนชั้นเรียน 17-15-15/15-15-15 จำนวนนักเรียน 4,546 คน
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แผนชั้นเรียน 11-11-11/18-18-18 จำนวนนักเรียน 4,378 คน
จังหวัดเลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย แผนชั้นเรียน 12-11-12/11-11-10 จำนวนนักเรียน 3,336 คน
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แผนชั้นเรียน 12-12-10/14-14-12 จำนวนนักเรียน 3,830 คน
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนชั้นเรียน 12-12-12/14-14-14 จำนวนนักเรียน 4,076 คน
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แผนชั้นเรียน 13-12-12/14-14-14 จำนวนนักเรียน 3,773 คน
จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แผนชั้นเรียน 12-11-11/12-11-10 จำนวนนักเรียน 2,972 คน
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แผนชั้นเรียน 15-15-16/12-12-11 จำนวนนักเรียน 3,761 คน
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แผนชั้นเรียน 15-15-14/12-12-11 จำนวนนักเรียน 3,797 คน
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แผนชั้นเรียน 15-14-15/19-19-19 จำนวนนักเรียน 5,378 คน
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แผนชั้นเรียน 17-17-16/16-16-16 จำนวนนักเรียน 5,351 คน
จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนชั้นเรียน 12-12-13/14-13-13
จำนวนนักเรียน 3,425 คนชื่อลิงก์--203.172.201.236 12:48, 25 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT) จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แผนชั้นเรียน 10-11-10/11-11-10
จำนวนนักเรียน 2,814 คน จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ แผนชั้นเรียน 9-10-10/10-10-9
จำนวนนักเรียน 2,738 คน จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนการเรียน 9-9-9/9-9-9
จำนวนนักเรียน 1,725 คน จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนการเรียน 6-7-6/8-8-8
จำนวนนักเรียน 1,752 คน จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนการเรียน 5-6-6
จำนวนนักเรียน 1,515 คน

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองหนองบัวลำภู แผนการเรียน 12-11-12/12-11-12
จำนวนนักเรียน 2,810 คน จังหวัดหนองบัวลำภู

[แก้] ภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แผนชั้นเรียน 10-12-12/15-13-13 จำนวนนักเรียน 3,743 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนชั้นเรียน 10-10-10/16-16-16 จำนวนนักเรียน 3,339 คน
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แผนชั้นเรียน 14-14-13/16-16-14 จำนวนนักเรียน 4,168 คน
จังหวัดตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด แผนชั้นเรียน 8-8-8/10-10-8 จำนวนนักเรียน 2,264 คน
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แผนชั้นเรียน 12-12-12/16-16-16 จำนวนนักเรียน 3,533 คน
จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แผนชั้นเรียน 14-14-14/15-15-15 จำนวนนักเรียน 3,713 คน
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แผนชั้นเรียน 12-10-12/9-9-8 จำนวนนักเรียน 2,517 คน
[แก้] ภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แผนชั้นเรียน 15-14-13/12-12-11 จำนวนนักเรียน 3,315 คน
จังหวัดตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แผนชั้นเรียน 9-9-10/10-10-11 จำนวนนักเรียน 2,642 คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนชั้นเรียน 12-11-14/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,528 คน
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แผนชั้นเรียน 10-10-10/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,142 คน
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคาระห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แผนชั้นเรียน 15-14-14/14-14-14 จำนวนนักเรียน 3,842 คน
[แก้] ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แผนชั้นเรียน 12-12-12/10-10-10 จำนวนนักเรียน 2,933 คน
จังหวัดชุมพร
โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แผนชั้นเรียน 13-13-13/11-11-10 จำนวนนักเรียน 3,500 คน
จังหวัดตรัง
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แผนชั้นเรียน 12-12-12/8-8-8 จำนวนนักเรียน 2,707 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนชั้นเรียน 14-14-13/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,434 คน
จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส แผนชั้นเรียน 10-10-10/11-11-11 จำนวนนักเรียน 2,341 คน
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แผนชั้นเรียน 13-14-13/10-10-11 จำนวนนักเรียน 2,983 คน
จังหวัดพังงา
โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แผนชั้นเรียน 10-10-10/7-7-6 จำนวนนักเรียน 2,000 คน
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง แผนชั้นเรียน 12-11-11/13-13-14 จำนวนนักเรียน 3,190 คน
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แผนชั้นเรียน 12-12-12/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,339 คน
จังหวัดยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผนชั้นเรียน 10-8-8/10-11-11 จำนวนนักเรียน 2,116 คน
จังหวัดระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แผนชั้นเรียน 10-10-10/8-8-8 จำนวนนักเรียน 2,310 คน
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนชั้นเรียน 12-12-12/18-18-18 จำนวนนักเรียน 4,233 คน
จังหวัดสตูล
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล แผนชั้นเรียน 10-9-10/7-7-7 จำนวนนักเรียน 1,958 คน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนชั้นเรียน 12-12-12/12-12-12 จำนวนนักเรียน 3,142 คน

__________________________________________________________________

[You must be registered and logged in to see this image.]
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://tatayoungworld.com
 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดแบ่งตามจังหวัดในประเทศไทย
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1
 Similar topics
-
» (15942347) first newlook:ว้ายตาย (เปลี่ยนรูปกับเพิ่มอาวุธ)

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
.:: I LOVE TPB ^^ เว็บบอร์ดโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ ::. :: E-Learning-
ไปที่: